Colgate - elmex - meridol

Zastavme zubný kaz teraz pre budúcnosť bez zubného kazu

Národné odporúčania pre jednotné vzdelávanie našich pacientov

SKZL v spolupráci s Alianciou pre budúcnosť bez zubného kazu pri príležitosti Európskeho dňa ústneho zdravia (12. september) zorganizovala tlačovú besedu pri príležitosti uvedenia do praxe odborného materiálu "Zastavme zubný kaz pre jednotné vzdelávanie bez zubného kazu".

Aliancia za budúcnosť bez zubného kazu (ACFF - Aliance for Cavity Free Future) je organizáciou popredných predstaviteľov zubného lekárstva a vydala správu o stave zubného kazu v krajinách sveta, zvlášť strednej a východnej Európy. Cieľom je zlepšiť a zaviesť zmeny v ústnom zdraví na celom svete, vrátane Európy a Slovenska.

Zubný kaz je globálny celosvetový zdravotný problém spôsobujúci zdravotné, sociálne a ekonomické následky pre jednotlivca a krajiny. Hlavným a jednoznačným problémom je zvýšený príjem cukrov v spojení s nedostatočnou ústnou hygienou.

Slovenská republika ako člen tejto Aliancie sa prihlásila k hlavným cieľom, aby:

  • každé dieťa narodené v r. 2026 a neskôr bolo bez zubného kazu po celý život.
  • do roku 2020 národné Aliancie doplnili lokálnu prevenciu zubného kazu a vytvorili tak systém manažmentu na dosiahnutie cieľa.

Národné odporúčania predstavujú nástroj, ktorý má pomôcť zlepšiť úroveň primárnej prevencie ústneho zdravia na Slovenku, pomôcť zdravotníckym pracovníkom v zubnom lekárstve indikovať jednotné postupy. Dokument vychádza zo záverov Európskej asociácie verejného ústneho zdravia (EADPH) a Európskej asociácie detského zubného lekárstva (EAPD) ako aj z Metodického usmernenia MZ SR o včasnej diagnostike zubného kazu u detí a mládeže, z r.2009.

Princípom prevencie zubného kazu je správna výživa, ústna hygiena, remineralizácia a fluoridácia skloviny zuba a preventívne vyšetrenia. Ich realizácia v súčasnosti je založená na prísne INDIVIDUÁLNOM PRÍSTUPE. To napr. znamená, že iné odporúčania pre prevenciu zubného kazu budú platiť pre dieťa, ktoré tieto zásady dodržiava, iné pre dieťa so zubným kazom už v mliečnom chrupe, s vysokým príjmom cukru a pod. Hlavné pole pôsobenia je v oblasti lokálnej aplikácie fluoridových zlúčenín a výživového poradenstva.

Národné odporúčania sú určené predovšetkým zubným lekárom, ďalej dentálnym hygienikom a sestrám, ako aj študentom zubného lekárstva. O hlavných princípoch budeme informovať aj pediatrov a pracovníkov úradov verejného zdravotníctva.

 

Odborný materiál je dostupný na stiahnutie tu.

Ďalšie informácie

   Odborný materiál [PDF, 1,2 MB]